education.jpg

OLIMPIADA

LOCALĂ DE

INFORMATICĂ


Bine ati venit!

Sfaturi de bune pratici in programare Good coding practice

Clasa a 9-a

Clasa a 10-a

Clasa a 11-a

Clasa a 12-a

CPP reference (offline.) zip

Planificare olimpiade 2017-2018
OLI 29 IANUARIE 2018 ora 13:30 - 17:00, pentru GIMNAZIU si LICEU

Rezultate finale OLI 2018


Rezultate înainte de contestatii


precizariOLI_01.jpg
codificare_surse.jpg
evaluare_surse.jpg
contestatii_OLI.jpg


Planificare olimpiade 2016-2017


OLI 27 FEBRUARIE ora 13:30 - 17:00

Rezultate finale OLI 2017

OJI 11 MARTIE
Proba de concurs pentru liceu constă în rezolvarea a 3 probleme de natură algoritmică,cu ajutorul calculatorului.
Punctajul total va fi de 300 puncte și include punctajul din oficiu (30 puncte).
Durata de desfășurare a probei este de 4 ore.

La clasele de liceu sunt alocate 13 locuri pentru etapa naţională.
Se califică la etapa naţională elevii care au ocupat primele trei locuri la fiecare clasă, astfel:
locul 1 – clasa a IX-a, locul 1 – clasa a X-a, locul 1 – clasa a XI-a, locul 1 – clasa a XII-a;
locul 2 – clasa a IX-a, locul 2 – clasa a X-a, locul 2 – clasa a XI-a, locul 2 – clasa a XII-a;
locul 3 – clasa a IX-a, locul 3 – clasa a X-a, locul 3 – clasa a XI-a, locul 3 – clasa a XII-a.
Al treisprezecelea loc este alocat următorului elev, indiferent de clasă, cu cel mai mare punctaj obţinut la etapa judeţeană.
OJI 2017
OJTI 8 APRILIE

ONI LICEU 19-23 APRILIE

ONI GIM 24-28 APRILIE

ONTI 18-21 MAI

etapa naţională 2016 - gimnaziu: 21-25.04.2016 / liceu: 15-20.04.2016
etapa judeţeană gimnaziu şi liceu 2016: 12.03.2016
Calificati la faza judeţeană: Gimnaziu şi Liceu
etapa locală gimnaziu şi liceu 2016: 20.02.2016


etapa judeteana 2015: 07.03.2015
Rezultate finale etapa locală:
etapa locala 2015: 21.02.2015

etapa judeţeană liceu 01.03.2014

Elevi calificati la etapa judeţeană:

Rezultate OLI 2014 (inainte de contestatii)etapa judeteana liceu 02.03.2013

REZULTATE LA OLI 2013:

etapa locala liceu 09.02.20131.1.Data desfăşurării

Gimnaziu: sâmbătă, 15 februarie 2013, orele 08:45-12:00Liceu: sâmbătă, 15 februarie 2013, orele 08:45-12:00

Regulament specific OLI 2014

 • Ø Se vor evalua executabilele concurenţilor în modul în care sunt trimise din centre; sursele concurenţilor vor însoţi executabilele;
în procesul de evaluare nu se vor compila surse pentru a se obţine executabile, deci, dacă există doar sursa şi nu există şi
executa­bilul corespunzător, se vor obţine 0 puncte; sursele sunt necesare pentru a verifica dacă toţi elevii concurează corect
 • Ø Concurenţii pot introduce în codul sursă directive de compilare în funcţie de necesităţi
 • Ø Este interzis concurenţilor să introducă cod care să atace evaluatoarele, să modifice sau să acceseze alte fişiere
decât cele specificate în enunţ sau să modifice drepturile de acces la fişierele sursă
 • Ø Concurenţilor li se INTERZICE:
  • o să folosească biblioteca CRT sau <conio.h>,
  • o să introdu­că instrucţiuni care să necesite utilizarea tastaturii (de exp. readln/readkey/getch() în program),
  • o utilizarea dispozitivele externe de memorie pe parcursul probei,
  • o să utilizeze alte surse de documentare decât help-ul mediului de programare permis,
  • o să folosească mijloace de comunicaţie
  • o să interfereze cu ceilalţi concurenţi.
  • Ø Concurenţii trebuie să respecte specificaţiile problemelor, să respecte denumirile problemelor (şi modul de codificare al acestora).
 • Ø La încheierea probei, cu acordul supraveghetorilor, concurenţii îşi pot salva sursele proprii pentru autoevaluare.
 • Ø Comisia de evaluare va evalua imparţial lucrările şi va publica în timp util rezultatele, datele de test şi rezultatele finale după contestaţii.
Evaluatorii nu vor modifica în nici un fel sursele concurenţilor
 • Ø Elevii calificaţi în anul precedent (2013) la faza naţională a olimpiadei de informatică pot să participe la etapa locală dar sunt oricum
calificaţi direct la etapa judeţeană, pe locuri suplimentare.


Programa şcolară (2013-2014)

GIMNAZIUObservaţie:
 • Ø citirea datelor de intrare se efectuează din fişiere text, iar scrierea datelor de ieşire se efectuează în fişiere text, la toate clasele (obligatoriu)
 • Ø programa unei clase include programele claselor anterioare

Clasa a V-a

 • Elemente de bază ale limbajului de programare (Pascal, C, C++)
 • Tipuri simple de date (întreg, logic, char)
 • Structurile liniară, alternativă şi repetitivă
 • Algoritmi care prelucreaza tipuri simple de date
 • Fişiere text

Clasa a VI-a
 • Fişiere text
 • Tipuri reale
 • Tablouri unidimensionale (vectori)
 • Tablouri bidimensionale
 • Algoritmi care folosesc tipuri simple şi tablouri

Clasa a VII-a
 • Tipul înregistrare (record – Pascal, struct. C/C++)
 • Şiruri de caractere
 • Algoritmi care prelucrează tipurile structurate de date

Clasa a VIII-a

 • Subprograme definite de utilizator
 • Probleme de combinatorică (permutări, submulţimi)
 • Probleme de geometrie plană într-un sistem de coordonate.

Pentru clasele VI-VIII, la programa de concurs corespunzătoare clasei se adaugă programele claselor anterioare.

LICEU

Observaţie:
 • citirea datelor de intrare se efectuează din fişiere text, iar scrierea datelor de ieşire se efectuează în fişiere text, la toate clasele de liceu (obligatoriu)
 • programa unei clase include programele claselor anterioare
 • clasele a XI-a şi a XII-a concurează împreună, motiv pentru care au programa comu­nă, cuprinzând întreaga programă şcolară

Clasa a IX-a
 • Tipuri simple de date
 • Algoritmi care folosesc şi prelucrează tipuri simple de date
 • Algoritmi care folosesc şi prelucrează tablouri unidimensionale (vectori)
 • Operaţii elementare pe fişiere text – citirea/scrierea unui număr cunoscut de elemen­te din fişiere text
(deci fără citire de elemente până la întâlnirea sfârşitului de linie sau de fişier)

Clasa a X-a
 • Şiruri de caractere
 • Algoritmi care folosesc şi prelucrează tablouri
 • Subprograme
 • Operaţii complexe pe fişiere text

Clasele a XI-a şi a XII-a

 • Întreaga programă şcolară a claselor IX-XI intensiv informatică (inclusiv grafuri şi tehnici de programare)

Concursul propriu-zis – gimnaziu / liceu

Desfăşurare:

 1. intrarea în sălile de concurs: până la ora 08:45
 2. explicarea modului de codificare a fişierelor sursă: 08:45-09:00
 3. desfăşurarea regulamentară a concursului propriu-zis: 09:00-12:00
 4. construirea listei cu participanţii: până la ora 12:00
 5. arhivarea şi transmiterea datelor: până la ora 13:00
Observaţie: concurenţii au dreptul să-şi salveze propriile surse pentru autoevaluare la sfârşitul concursului, cu aprobarea supraveghetorilor
Modul de codificare a surselor:

 • concurenţii sunt informaţi că se vor trimite spre evaluare sursele şi executabilele conform regulamentului de concurs
(cei care doresc pot folosi directive de compila­re în codul sursă) – se evaluează executabilul, iar dacă acesta nu există,
chiar dacă există sursa, concurentul va primi 0 puncte
 • fişierele de intrare/ieşire vor primi numele indicate în enunţul fiecărei probleme (nu vor fi codificate) şi nu se vor folosi căi spre ele
 • fişierele sursă au numele compus din 8 caractere, de forma CCUUEEPN, unde:
- CC codifică clasa astfel: 09, 10, 11, 12 pentru fiecare clasă de liceu
- UU codifică centrul (vezi Lista centrelor)
- EE codifică un cod unic pe centru primit de fiecare elev în parte
- P reprezintă litera P(litera mare)
- N reprezintă numărul problemei (1 pentru prima problemă, 2 pentru a doua)

Exemplu: codul sursă a celei de a doua probleme rezolvate de un concurent de clasa a V-a care primeşte codul de concurs 3şi se află în centrul de concurs cu codul 12 va fi 051203P2.PAS sau 051203P2.C sau 051203P2.CPP (extensia depinde de limbajul folosit).
Exemplu: codul sursă a celei de a doua probleme rezolvate de un concurent de clasa a X-a care primeşte codul de concurs 3
şi se află în centrul de concurs cu codul 12 va fi 101203P2.PAS sau 101203P2.C sau 101203P2.CPP (extensia depinde de limbajul folosit).

În primele 30 de minute ale timpului regulamentar de concurs, concurenţii pot formula în scris întrebări privitoare la enunţurile problemelor,
la care se poate răspunde prin DA, NU sau MAI CITEŞTE ENUN­ŢUL, care vor fi adresate la posibilităţile de contact de mai jos,
orice alte interpretări fiind considerate nule:

Lista centrelor cu unităţile şcolare arondate şi codurile centrelor 2014

GIMNAZIU

Centru
Cod
Nivel
Alte unităţi arondate centrului
Liceul de Informatica „T.Popoviciu” Cluj-Napoca
01
Clasa a VIII-a
Zona Cluj-Napoca
Colegiul National „E. Racoviţă” Cluj-Napoca
02
Clasa a VI-a
Zona Cluj-Napoca
Liceul Teoretic „A. Iancu” Cluj-Napoca
03
Clasa a VII-a
Zona Cluj-Napoca
Liceul Teoretic „N. Bălcescu” Cluj-Napoca
04
Clasa a V-a
Zona Cluj-Napoca
Colegiul National „M. Viteazul” Turda
05
Gimnaziu
Zona Turda, Campia Turzii
Colegiul Național Andrei Mureșanu Dej
06
Gimnaziu
Zona Dej, Gherla

LICEU

Centru
Cod
Nivel
Alte unităţi arondate centrului
Liceul de Informatica „T.Popoviciu” Cluj-Napoca
01
Liceu
Colegiul National „G. Coşbuc” Cluj-N
Colegiul National „E. Racoviţă” Cluj-Napoca
02
Liceu
Liceul Teoretic „M. Eminescu” Cluj-Napoca
Liceul Teoretic „Gh. Şincai” Cluj-N
Liceul Teoretic „A. Iancu” Cluj-Napoca
03
Liceu
Colegiul National „G. Bariţiu” Cluj-Napoca
Liceul Teoretic „N. Bălcescu” Cluj-Napoca
04
Liceu
Liceul Teoretic „O. Ghibu” Cluj-Napoca
Liceul Teoretic „L. Blaga” Cluj-Napoca
05
Liceu
Colegiul Pedagogic „Gh. Lazăr” Cluj-Napoca
Liceul Teoretic „Bathory I.” Cluj-Napoca
06
Liceu
Liceul Teoretic „Brassai S.” Cluj-Napoca
Liceul Teoretic „Apaczi Cs.J..” Cluj-Napoca
Lic. Teol. Unit. „Janos Zs.” Cluj-Napoca
Colegiul National „M. Viteazul” Turda
07
Liceu
Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii
Colegiul National „A. Mureşanu” Dej
08
Liceu
Liceul Teoretic „P. Ilarian” Dej
Liceul Teoretic „P. Maior” Gherla
09
Liceu
Liceul Teoretic „Ana Ipatescu” Gherla
Liceul Teoretic „O. Goga” Huedin
10
Liceu