OJI 2013

Clasa a V-a
P1-Bete: Descriere soluţie:
P2-Chibrituri: Descriere soluţie:

Clasa a VI-a
P1-Cladiri: Descriere soluţiei:
P2-Galbeni: Descrierea soluţiei:

Clasa a VII-a
P1-Compar: Descrierea soluţiei:
P2-Unific: Descrierea soluţiei:

Clasa a VIII-a
P1-Maxp: Descrierea soluţiei:
P2-Puncte: Descrierea soluţiei:

OJI 2012

Clasa a V-a
P1-Alice: soluţie:
P2-Porumb: soluţie:

Clasa a VI-a
P1-Cifru: soluţie:
P2-Flori: soluţie:

Clasa a VII-a
P1-Arme: soluţie:
P2-Triunghi: soluţie:

Clasa a VIII-a
P1-Deal: soluţie:
P2-OZN: soluţie:

OJI 2011

Clasa a V-a
P1-Magic: soluţie:
P2-Numerus: soluţie:

Clasa a VI-a
P1-Carte: soluţie:
P2-Grad: soluţie:

Clasa a VII-a
P1-Grupe: soluţie:
P2-Litere: soluţie:

Clasa a VIII-a
P1-Adunscad: soluţie:
P2-Comp: soluţie:

OJI 2010

Clasa a V-a
P1-Sir: soluţie:
P2-Tren: soluţie:

Clasa a VI-a
P1-Loto: soluţie:
P2-Submit: soluţie:

Clasa a VII-a
P1-Cuvinte: soluţie:
P2-Zar: soluţie:

Clasa a VIII-a
P1-Cladiri: soluţie:
P2-Secvente: soluţie:

OJI 2009
Clasa a V-a
P1-Divizor: soluţie:
P2-Inimioare: soluţie:

Clasa a VI-a
P1-Factori: soluţie:
P2-Ruleta: soluţie:

Clasa a VII-a
P1-Grad: soluţie:
P2-Startrek: soluţie:

Clasa a VIII-a
P1-Vecini: soluţie:
P2-235: soluţie:

OJI 2008

Clasa a V-a
P1-
P2-

Clasa a VI-a
P1-
P2-

Clasa a VII-a
P1-
P2-

Clasa a VIII-a
P1-
P2-

OJI 2007

Clasa a V-a
P1-
P2-

Clasa a VI-a
P1-
P2-

Clasa a VII-a
P1-
P2-

Clasa a VIII-a
P1-
P2-

OJI 2006

Clasa a V-a
P1-
P2-

Clasa a VI-a
P1-
P2-

Clasa a VII-a
P1-
P2-

Clasa a VIII-a
P1-
P2-

OJI 2005

Clasa a V-a
P1-
P2-

Clasa a VI-a
P1-
P2-

Clasa a VII-a
P1-
P2-

Clasa a VIII-a
P1-
P2-