Algoritmi simpli

Algoritmi simpli:

-declararea variabilelor
-citiri şi afişări de date
-structura de decizie